Toon Hermans Huis Venlo

Ondersteuning en begrip 

Kanker is een ingrijpende ziekte. Niet alleen voor het
lichaam, ook voor het dagelijks leven. De diagnose kanker brengt angst, onzekerheid en verdriet met zich mee. Hierdoor verandert niet alleen jouw leven, ook dat van de mensen om je heen. Vooral in de periode nadat diagnose en behandeling in het ziekenhuis zijn afgesloten en de patiënt in de verwerkingsfase belandt, kan ondersteuning vanuit het THH van cruciaal belang zijn. Daarnaast biedt het THH zorg voor de partner en familie van de kankerpatiënt, voor wie in de reguliere zorg doorgaans geen apart zorgtraject beschikbaar is. Ten slotte geeft het THH steun aan de nabestaanden van wie de partner aan kanker overleden is, om hen te helpen het verlies van hun dierbare te verwerken.Openimngstijden Prikken2020A

Inloophuis

Het Toon Hermans Huis (THH) is een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Het biedt psychosociale oncologische zorg gericht op de kwaliteit van leven.
Het THH is erop gericht om mensen met kanker te leren omgaan met verandering. Weer in hun eigen kracht en levensvreugde te laten komen. Ook de naasten krijgen in het THH ondersteuning. Kortom behoeftegerichte zorg.

Voor individuele hulpgesprekken of informatie of voorlichting kun je zonder afspraak binnenlopen. Daarnaast zijn er groepsgerichte therapievormen en individuele therapieën. Ook kun je themabijeenkomsten bijwonen, deelnemen aan workshops, gespreksgroepen, creatieve groepen, samen wandelen in de natuur, ontspannings- en yogagroepen. Het THH biedt ook ruimte voor bijeenkomsten van o.a patiëntenverenigingen..

Dit doen we sámen!folder THH

Iedereen is vijf dagen per week, tijdens werkdagen, tussen 9.00 en 17.00 uur van harte welkom voor een kop koffie en een luisterend oor. Zonder afspraak en zonder verplichting.
Onder het motto: Dit doen we sámen! kunnen de medewerkers van het THH – getrainde vrijwilligers en therapeuten/docenten - onze gasten (patiënten en hun naasten) ondersteunen door met elkaar te praten of samen activiteiten te doen. Door te informeren of mensen middels individuele of groepsgerichte therapie te helpen met de verwerking. Het THH vervult zo een belangrijke rol in de zorgketen voor mensen met kanker en hun naasten en heeft daarmee een specifieke plek in het sociaal domein.
Voor bepaalde activiteiten vragen wij een geringe vergoeding.

Werkwijze

Het THH is grotendeels afhankelijk van subsidies en donaties van bedrijven en particulieren. Het THH is een ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling) waarvoor belastingvoordelen gelden bij erven, schenken en doneren. Er zijn ook bedrijven die als “ambassadeur” goederen en diensten verschaffen aan het THH zonder hiervoor een vergoeding te vragen.  
Het THH is lid van IPSO (Instellingen PsychoSociale Oncologie), de koepel van alle inloophuizen voor mensen met kanker in Nederland. IPSO houdt zich bezig met de kwaliteit van de geboden zorg en behartigt de belangen van de inloophuizen middels landelijk overleg met andere koepels in de gezondheidszorg, het KWF en het ministerie van VWS.  

Het Toon Hermans Huis Venlo heeft bij de belastingdienst de ANBI-status
Klik Hier om de werkwijze van het Toon Hermans Huis Venlo op beeld te zien.

Web Analytics