Toon Hermans Huis Venlo 20 jaar2020 02 19 20jarig bestaan

Corona18november2020
Dankbaarheid en respect
Op woensdag 19 februari 2020 bestaat het Toon Hermans Huis Venlo 20 jaar. We zijn dankbaar dat we al die jaren als inloophuis ondersteuning mochten bieden aan mensen met kanker en hun naasten. Door middel van gesprekken, activiteiten, informatieavonden en open dagen hebben we steeds laten zien wat we voor jou als onze gast kunnen betekenen. Maar er is ook respect. Respect voor jou! We realiseren ons misschien te weinig wat de diagnose kanker voor jou betekent. Of hoe lastig het kan zijn om bij ons over de drempel te stappen. Teveel mensen hebben ons nog niet gevonden. Er is dus nog veel werk aan de winkel. We zijn dankbaar dat ons werk zo gewaardeerd wordt, maar we gaan niet tevreden achterover leunen.

 De volgende stap

Integendeel, vanaf dit jubileumjaar gaan we verder als Toon Hermans Huis Noord Limburg en zullen we ons in de hele regio laten zien, waardoor de psychosociale zorg voor mensen met kanker dichter bij jouw huis komt. Tevens zullen een aantal van onze vrijwilligers opgeleid worden om huisbezoeken af te leggen aan mensen die praktisch niet in staat zijn om naar ons toe te komen. Ook voor jou als gast, ligt hier een taak. Help anderen om bij ons over de drempel te stappen. En weet jij iemand die onze ondersteuning goed kan gebruiken maar niet in staat is naar ons toe te komen, meld je dan. We laten niemand in de kou staan.

Later dit jaar zullen we dit jubileum vieren, waarbij we dan ook onze nader uitgewerkte plannen kunnen presenteren.
Je hoort dus zeker nog van ons, want wij zijn en blijven er… ook voor jou!

Bestuur, directie, management, docenten en vrijwilligers.

2019 02 20 Bord THH

Web Analytics