Schenken en nalaten

  SchenkenEnNalaten

Financieel steunen

Het Toon Hermans Huis Venlo (THHV) financieel steunen door middel van schenkingen en/of begunstiging in een nalatenschap kan op verschillende manieren, die zowel voor de schenker als voor het THHV aantrekkelijk kunnen zijn. 
Een eenmalige schenking, een periodieke schenking, een erfstelling of een legaat behoren hierbij tot de mogelijkheden. Het THHV heeft bij de belastingdienst de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat particulieren en bedrijven die giften, schenkingen, legaten of erfstellingen doen aan het THHV deze bijdragen kunnen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, en dat deze giften voor het THHV vrijgesteld zijn van schenkings- of successierechten.

Eenmalige schenking

Een eenmalige schenking of gift kan in vele gevallen als aftrekpost voor de inkomstenbelasting opgevoerd worden. Dit geldt als het totaal van schenkingen en giften aan algemeen nut beogende instellingen, zoals Toon Hermans Huis Venlo, in een kalenderjaar tussen de 1% en 10% van het drempelinkomen ligt. Het fiscale voordeel is afhankelijk van het inkomen en kan oplopen tot maximaal 51,75% van de schenking.

Periodieke schenking

Een periodieke schenking is fiscaal aantrekkelijker dan een eenmalige schenking. De jaarlijkse bijdrage is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting zonder dat men rekening hoeft te houden met een minimum of een maximum schenkings-bedrag. Wel moet d.m.v. een schenkingsovereenkomst minimaal vijf jaar elk jaar een vast bedrag geschonken worden.

Erfstelling

Bij een erfstelling wordt het THHV in een testament tot mede-erfgenaam benoemd. Het THHV deelt voor een bepaald percentage mee in jouw nalatenschap.  
Het THHV staat dan op gelijke voet met andere erfgenamen. Na aftrek van de kosten deelt het THHV met het door jou vastgestelde percentage mee in de opbrengst van jouw nalatenschap.

Legaat

Een legaat is een bepaling in jouw testament waarmee je een specifiek bedrag aan een persoon of instelling, zoals het Toon Hermans Huis Venlo, nalaat. Je omschrijft zelf welk deel van je erfenis je wenst na te laten. Het THHV kan uitsluitend recht doen gelden op het vaste bedrag of de bepaalde goederen of waardepapieren die je via testament hebt toegewezen.

Meer informatie

Wij kunnen ons voorstellen dat u van gedachten wilt wisselen over deze mogelijkheden. Wij staan hier graag voor open. Je kunt hiervoor contact opnemen met Toon Hermans Huis Venlo telefonisch 077-3211433 of via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Web Analytics