SAMENWERKINGSPARTNERS

 

Het Toon Hermans Huis Venlo stelt zich open en draagt actief bij aan de totstandkoming en onderhoud van samenwerkingsverbanden binnen en buiten de regio. Onderstaand een overzicht van onze belangrijkste samenwerkingsrelaties.

 

  1. Medio 2012 werd een formele samenwerkingsovereenkomst ondertekend door het Toon Hermans Huis Venlo en VieCuri medisch centrum teneinde de psychosociale zorg en ondersteuning aan de oncologiepatiënt te verbeteren, waarbij complementair zijn aan elkaar het streven is.
  2. Toon Hermans Huis Venlo heeft een formele samenwerkingsovereenkomst met het NPTZ (Netwerk Palliatieve Terminale Zorg) Noord Limburg. Doel hiervan is de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren, zowel op het organisatorische als op professionele en relationele vlak.
  3. RPKL (Regionaal Platform Kankerpatiëntenverenigingen Limburg) Toon Hermans Huis Venlo neemt middels een regionale afvaardiging deel aan de RPKL vergaderingen.
  4. Toon Hermans Huis Venlo is lid van het Rouwplatform NPTZ (Netwerk Palliatieve Terminale Zorg).
  5. Toon Hermans Huis Venlo is aangesloten bij de branche-organisatie IPSO (Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning).
  6. KWF Kankerbestrijding.
  7. Het Toon Hermans Huis Venlo werkt nauw samen met de andere Limburgse Toon Hermans Huizen in Maastricht, Parkstad, Sittard, Weert en Roermond.      
  8. Hospices in de regio.
  9. Gemeente Venlo.

 

Verder werkt het Toon Hermans Huis Venlo samen met:

Web Analytics