Beloningsbeleid2019 Beloningsbeleid


Het bestuur

Het bestuur van het Toon Hermans Huis Venlo krijgt voor haar werkzaamheden geen beloning.

Dagelijkse leiding

De leiding en de secretariële ondersteuning ontvangen een salaris dat ruim onder de dg-norm (BBRA) blijft.

Vrijwilligers

De vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Indien van toepassing wordt er een reiskostenvergoeding uitgekeerd.

Web Analytics