2020 06 23 VPTZ KOPEen periode van zorg en afscheid nemen
De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg VPTZ bieden aanvullende hulp aan mensen die ervoor gekozen hebben om thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving te willen sterven. U bent misschien zelf ziek, of u zorgt voor een terminaal zieke partner, ouder of kind. U beseft dat er een periode is aangebroken van zorg en afscheid nemen. Een periode die soms moeilijk en emotioneel zwaar kan zijn en waarbij u wellicht extra hulp kunt gebruiken.

Hulp inschakelen van vrijwilligers
Vrijwillige palliatieve terminale zorg is mogelijk bij de cliënt thuis, maar ook in zorginstellingen. De goed opgeleide vrijwilligers bieden tijd, aandacht en ondersteuning. Ze verrichten geen medische handelingen, maar vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen of vervangen de mantelzorg. Zoals hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken. Zo krijgen de naasten de gelegenheid even rust te nemen, een boodschap te doen of ’s nachts rustig te slapen. De vrijwilligers brengen rust in de zorg die mantelzorgers zelf geven.2020 06 23 VPTZ

Kennis maken met VPTZ
Er is géén terminale indicatie nodig en er zijn geen kosten verbonden aan de inzet.
Op dinsdagochtend zijn de coördinatoren vaak aanwezig in het Toon Hermans Huis Nieuwstraat 41a te Venlo. Loop gerust een keer binnen om kennis te maken.

Bij vragen, bel gerust 06 51 29 70 70 of bezoek de website www.vptzvenlo.nL