Samenwerkingspartners

2019 09 06 Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners
Het Toon Hermans Huis Venlo stelt zich open en draagt actief bij aan de totstandkoming en onderhoud van samenwerkingsverbanden binnen en buiten de regio. Onderstaand een overzicht van onze belangrijkste samenwerkingsrelaties.

 • Medio 2012 werd een formele samenwerkingsovereenkomst ondertekend door het Toon Hermans Huis Venlo (nu: Noord-Limburg) en VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg teneinde de psychosociale zorg en ondersteuning aan de oncologiepatiënt te verbeteren, waarbij complementair zijn aan elkaar het streven is
 • Toon Hermans Huis Noord-Limburg heeft een formele samenwerkingsovereenkomst met het NPZ (Netwerk Palliatieve Zorg) Noord Limburg en is vertegenwoordigd in zowel de Kerngroep als de Klankbordgroep. Doel hiervan is de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren, zowel op het organisatorische als op professionele en relationele vlak.
 • Toon Hermans Huis Noord-Limburg is aangesloten bij de branche-organisatie IPSO (Instellingen Psychosociale Oncologie) met accenten op het kwaliteitsbeleid en (na)scholing
 • KWF Kankerbestrijding
 • Fonds PGO
 • De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
 • Het Toon Hermans Huis Noord-Limburg werkt nauw samen met de andere Limburgse Toon Hermans Huizen in Maastricht; Parkstad; Sittard; Weert en Roermond
 • Hospices in de regio, in het bijzonder met Hospice Mariaweide in Venlo (onze buren)
 • Gemeente Venlo en Gemeente Beesel (subsidiegevers)
 • Ambassadeurs en sponsoren
 • Beroepsopleidingen in de zorg
 • Thuiszorgorganisaties m.n. De Zorggroep en Proteion
 • Cohesie (koepelorganisatie van en voor huisartsen in Noord-Limburg)
 • Burgerkracht Limburg
 • Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
 • Stichting Wel.kom
 • Lions Bontamps
 • Bedrijfsleven
 • Omroep Venlo
 • Stichting het Limburgs Landschap


Augustus 2019