ANBI STATUS

 

Het Toon Hermans Huis Noord-Limburg heeft bij de belastingdienst de ANBI-status: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat particulieren en bedrijven die giften, schenkingen, legaten of erfstellingen doen aan het Toon Hermans Huis Noord-Limburg deze bijdragen kunnen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, en dat deze giften voor het Toon Hermans Huis Venlo vrijgesteld zijn van schenkings- of successierechten.

Een eenmalige schenking of gift kan in vele gevallen als aftrekpost voor de inkomstenbelasting opgevoerd worden. Dit geldt als het totaal van schenkingen en giften aan algemeen nut beogende instellingen, zoals Toon Hermans Huis Noord-Limburg, in een kalenderjaar tussen de 1% en 10% van het inkomen ligt. Het fiscale voordeel is afhankelijk van het inkomen en kan oplopen tot maximaal 52% van de schenking.

 

Het RSIN-nummer van het Toon Hermans Huis Noord-Limburg is: 810066373.

RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatie Nummer.