IPSO

ipsologo

 

IPSO

IPSO is de brancheorganisatie voor inloophuizen en psycho-oncologische centra in Nederland. 
Als inloophuis is het Toon Hermans Huis Noord-Limberg aangesloten bij IPSO.

Visie

IPSO is er om inloophuizen en psycho-oncologische centra te versterken, zodat deze – ieder op hun eigen wijze – alle mensen met kanker en hun naasten op maat gesneden zorg en ondersteuning kunnen bieden.

Missie

IPSO en haar leden voorzien elkaar van alle benodigde kennis en informatie, om zodoende samen de best mogelijke zorg en ondersteuning aan mensen met kanker en hun naasten te realiseren.
Psycho-oncologische zorg en ondersteuning is net zo vanzelfsprekend en belangrijk als medische zorg, en is bereikbaar voor alle mensen met kanker en hun naasten in Nederland.
IPSO is dé gesprekspartner van overheid, zorgverzekeraars, zorgverleners, patiëntenorganisaties en onderzoekers wanneer kwesties rondom psycho-oncologische zorg en ondersteuning aan de orde zijn.

Doelstellingen

  • IPSO spant zich in om psycho-oncologische zorg vanzelfsprekend en voor iedereen die daaraan behoefte heeft toegankelijk te maken. De acties en handelingen van IPSO zijn gericht op het stimuleren en bewerkstelligen van:
    erkenning van het nut en de noodzaak van psycho-oncologische zorg en ondersteuning
  • inbedding van psycho-oncologische zorg en ondersteuning in de oncologische zorgketen
  • landelijke bekendheid van psycho-oncologische zorg en ondersteuning
  • continue kwaliteitsverbetering en -bewaking van psycho-oncologische zorg en ondersteuning
  • toegankelijkheid en laagdrempeligheid van psycho-oncologische zorg en ondersteuning
  • structurele financiële ondersteuning van psycho-oncologische zorg en ondersteuning

Daarnaast onderschrijft IPSO de doelstellingen die zijn opgenomen in het Nationaal Programma Kankerbestrijding en draagt zij bij aan de realisatie daarvan. IPSO zoekt tevens aansluiting bij de uitgangspunten van KWF Kankerbestrijding in het bijzonder waar het gaat om het verbeteren van de kankerzorg in Nederland.

Januari 2019