Individuele oncologische
(therapeutische) zorg

De individuele ondersteuner houdt zich bezig met de individuele begeleiding van mensen met problemen ten gevolge van kanker welke zich vooral uiten in hun lichamelijk- en psychosociaal functioneren.Indien de individuele ondersteuner een therapeutische vakopleiding heeft afgerond is er sprake van therapeutische zorg.De zorg richt zich nadrukkelijk op de kwaliteit van leven. De mens staat centraal en niet zijn ziekte. De cliënt wordt aangesproken op zijn kracht (wat gaat goed) en niet op zijn zwakte. Belangrijk uitgangspunt is dat de cliënt zelf de regie blijft houden. De ondersteuner stelt de juiste vragen waardoor de cliënt aan het denken wordt gezet en vaak zelf antwoorden of oplossingen kan formuleren. Hij ondersteunt en motiveert de mensen hierbij middels gesprekstechnieken. Samen met de cliënt wordt de hulpvraag verduidelijkt en een plan opgesteld met te behalen doelen. Deze doelen kunnen op diverse levensgebieden liggen. De hulpvraag is bepalend voor de begeleiding.Hulpvragen kunnen te maken hebben met het verwerken van de diagnose, het leren leven met kanker, omgaan met emoties als angst, onzekerheid en verdriet ten gevolge van de diagnose, vermoeidheidsklachten en relationele problemen ten gevolge van de diagnose.De ondersteuner luistert en praat, geeft ruimte en geeft informatie en advies indien gewenst. Indien nodig verwijst hij door naar interne therapie of activiteiten. Verwijzing naar externe zorg, psychologen, psychiaters en anderen is ook mogelijk.

naar het overzicht van de producten