Algemeen

Psychosociale oncologische zorg Toon Hermans Huis Noord-Limburg


Het Toon Hermans Huis Noord-Limburg is een professionele organisatie voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden die behoefte hebben aan psychosociale oncologische zorg.
Psychosociale oncologische zorg focust op de kwaliteit van leven. Wat kwaliteit van leven inhoudt kan voor ieder persoon en op elk moment verschillen. De een heeft behoefte aan ontspanning en afleiding, de ander is op zoek naar antwoorden op vragen rondom zingeving. Daarom leveren wij zorg gebaseerd op de methodiek van ‘Positieve Gezondheid’(*). Hier is niet de ziekte of beperking het uitgangspunt maar datgene wat mensen wel nog kunnen en hoe zij dat kunnen versterken. Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Uitgangspunt is dat wij bijdragen aan het vermogen van onze cliënten tot zelfregie.
Wij willen cliënten helpen bij het vinden en ontwikkelen van hun eigen kracht en het zodanig omgaan met kanker en de gevolgen ervan, zowel lichamelijk, psychisch en sociaal, dat de aandoening optimaal wordt ingepast in het leven. Insteek hierbij is: ondersteunend waar dat kan, specialistische (psychologische) zorg waar nodig.
De zorg kan zowel individueel als groepsgericht worden aangeboden en dit kan zowel thuis als vanuit een (inloop)centrum of dependance worden gegeven in de regio Noord-Limburg.
Het Toon Hermans Huis in Venlo dient als thuisbasis voor alle diensten. In de regio worden diensten geleverd afhankelijk van de behoefte in de betreffende gemeenten. Vooralsnog starten wij dependances in Horst, Venray, Peel en Maas en Beesel.

(*) Met als basismethode ‘Positieve Gezondheid’ hebben wij ervoor gekozen het woord ‘zorgvrager’ te vervangen door cliënt en het woord ‘ambulante zorgverlener’ door ‘ambulante ondersteuner’.

Welke producten levert het Toon Hermans Huis Noord- Limburg?

1. Psychosociale oncologische zorg in de thuissituatie / Ambulante zorg
2. Individuele ( therapeutische ) oncologische zorg
3. Groepsgerichte oncologische zorg
4. Therapeutische oncologische zorg
5. Activiteiten gericht op oncologische zorg
6. Inloopfunctie voor mensen met oncologische vragen die elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen.

In de productomschrijvingen kan het woord ‘hij’ vervangen worden door het woord ‘zij’.


Oktober 2020/Marly van Wijlick